DLUH - předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje oprávnění věřitele a povinnost dlužníka, aby dluh vyrovnal.

DLUŽNÍK - je subjekt práva (fyzická i právnická osoba) mající dluh vůči věřiteli.

EXEKUCE - vymožení peněžité částky od dlužníka pro věřitele. Výkon rozhodnutí podle exekučního řádu provádí soudní exekutor. Náklady exekuce hradí dlužník.

EXEKUTOR - práce soudního exekutora patří mezi právnická povolání. Exekutor provádí exekuce, tzn. zabavuje majetek dlužníků za účelem jeho prodeje a uhrazení dluhu ze získaného obnosu. Za práci náleží exekutorovi odměna.

INSOLVENCE - platební neschopnost

KONSOLIDACE ÚVĚRŮ - sloučení několika úvěrů/půjček v úvěr jeden.

ODDLUŽENÍ - sanační způsob řešení úpadku dle insolvenčního zákona

POHLEDÁVKA - oprávnění věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu, tedy takzvané plnění.

VĚŘITEL - je subjekt práva (fyzická i právnická osoba) mající pohledávku u dlužníka.