Odborně posoudíme, zda vaše finanční situace splňuje veškeré podmínky k podání Návrhu na povolení oddlužení a pokud ano, sepíšeme za vás profesionálně žádost s veškerými náležitostmi.

Oddlužení neboli osobní bankrot je legální řešení neschopnosti splácet závazky vůči věřitelům.

Naše nabídka:

Odborně posoudíme, zda vaše finanční situace splňuje veškeré podmínky k podání Návrhu na povolení oddlužení a pokud ano, sepíšeme za vás profesionálně žádost s veškerými náležitostmi.

Výhody osobního bankrotu:

 • osobní bankrot může snížit celkový dluh až o 70%
 • závazky jsou řešeny dle insolvenčního zákona a věřitelé nemohu podat žalobu k civilnímu soudu či exekuci
 • dluh je řešen v aktuální výši a již nenarůstá
 • dlužník má chráněn svůj majetek a může s ním libovolně disponovat
 • možnost soudního prominutí nepřihlášených závazků
 • do pěti let může být dlužník zcela bez dluhů

Jak dosáhnout osobního bankrotu:

 • insolvenční řízení se zahajuje podáním insolvenčního návrhu
 • musí být splněny podmínky insolvenčního zákona
 • dlužník musí mít zajištěn trvalý příjem v takové výši, aby byl schopen během pěti let splatit alespoň 30% svých závazků
 • osobní bankrot povoluje soud, který také stanovuje konkrétní způsob oddlužení
 • dlužník musí být poctivý a jeho plán na oddlužení ekonomicky reálný
 • dlužník se za trvání oddlužení nesmí dále zadlužovat!

Průběh spolupráce při oddlužení:

 1. Při bezplatné osobní schůzce vyhodnotíme reálnost možnosti podání Návrhu na povolení oddlužení.
 2. V případě, že neshledáme překážky a dlužník se rozhodne pro oddlužení, nabídneme Návrh na oddlužení včetně finanční náročnosti.
 3. Na základě veškerých potřebných dokladů od dlužníka vyhotovíme Návrh na povolení oddlužení.
 4. Zpracovaný návrh dlužník předá na příslušný Krajský soud.
 5. Soud v řádu hodin zveřejní Vyhlášku o zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku. Tím jsou automaticky zastavena veškerá vymáhání a případná exekuce.
 6. Pokud insolvenční soud oddlužení schválí, vydá Usnesení o povolení oddlužení. Tím je zastaven nárůst dluhů o úroky, smluvní pokuty a penále. Následně soud určí insolvenčního správce, který prověří oprávněnost a výši přihlášených pohledávek.
 7. Insolvenční soud dále nařídí přezkumné jednání, kterého se musí zúčastnit insolvenční správce i dlužník, a rozhodne o způsobu oddlužení.

Pokud žádost našeho klienta o osobní bankrot u soudu neprojde a tento klient nám sdělil veškeré námi požadované informace pravdivě a v plném rozsahu, vracíme celou dohodnutou částku za vyhotovení žádosti k soudu.