Poskytujeme poradenské a konzultační služby lidem v obtížné majetkové situaci, do které se dostali v důsledku svého předlužení.

Provádíme analýzu příjmů a výdajů a pomáháme při tvorbě rodinného rozpočtu a navrhujeme konkrétní doporučení k lepšímu hospodaření.

Při poskytování našich služeb se řídíme těmito principy:

Odbornost   
– právní a finanční znalosti a neustálé průběžné vzdělávání je zárukou kvalifikovaného poradenství.

Profesionalita
– komplexnost poskytovaných služeb a přístup ke všem klientům je vždy na vysoké profesionální úrovni.

Diskrétnost   
– s informacemi od klienta pracujeme jako s nanejvýš choulostivými a zaručujeme maximální diskrétnost.

Respekt   
– při práci s klientem respektujeme jeho základní lidská práva, osobní údaje, ochranu osobní svobody a soukromí.

Individuální přístup
– naše poradenské služby přizpůsobujeme konkrétním individuálním potřebám každého klienta.

Nestrannost     
– ke všem klientům přistupujeme rovnoprávně.

Při poskytování našich služeb nepůjčujeme další peníze, které by zadlužené dostávali do ještě větší dluhové pasti.

Již při první osobní konzultaci posoudíme, zda klient bude mít nárok na oddlužení (osobní bankrot). Neslibujeme nemožné a hledáme nejvhodnější reálné řešení, jak zadluženému klientovi pomoc z jeho těžké finanční situace.

Naše rada:

Pokud se dostanete do složité finanční situace, jste předluženi a své závazky vůči věřitelům nejste schopni plnit, řešte tento problém s odborníky. Zkušení profesionálové vám pomohou najít nejvhodnější řešení, zachrání vám váš majetek a ušetří nemalé finance.

Nejhorší je rezignovat a čekat, až se tato závažná situace nějak sama vyřeší.