Konsolidací (refinancováním) rozumíme sloučení několika půjček v půjčku jedinou. Jedná se o účinný nástroj, při kterém dlužník může ušetřit a zefektivnit správu svých financí.

Mezi základní výhody patří:

  • možnost snížení celkové splátky (možnost snížení úrokové sazby)
  • snížení poplatků (platí se pouze poplatky související s jednou půjčkou)
  • možnost upravit (prodloužit) dobu splácení
  • zjednodušená administrativa
  • přehlednost

Odborně posoudíme vaše jednotlivé půjčky a v případě výhodnosti navrhneme a pomůžeme zajistit sloučení půjček do půjčky jediné.

Je nutné si uvědomit, že konsolidací půjček se nikdo svých finančních závazků nezbaví. Přestože se konsolidace půjček může zdát vždy výhodná, je nutné si dát i zde pozor. Každá konsolidace úvěrů je spojená s řadou poplatků. Ať už se jedná o jednorázovou platbu za sjednání úvěru, vedení úvěrového účtu, úrokové sazby případně další požadavky poskytovatele – např. nutnost zřízení nového účtu, poplatky za předčasné splacení apod.

V rámci našeho poradenství zinventarizujeme veškeré půjčky našeho klienta, vyhodnotíme, zda se konsolidace úvěrů vyplatí a poradíme s výběrem nejvhodnější instituce, u které by měl klient o konsolidaci zažádat.

Klientům, kteří se nerozhodnou využít naší odborné pomoci radíme, řešte svou konsolidaci velmi obezřetně a s někým, komu nejde pouze o profit v podobě provize.