Pokud zjistíte, že příští plánovanou splátku svého dluhu nebude schopni splácet, ještě jednou si řádně prostudujte vaši smlouvu s věřitelem, abyste si ujasnili, jaké hrozby a sankce vám hrozí, a okamžitě jednejte.

Jestliže opravdu nebudete následující plánovanou splátku schopni uhradit v plné výši a v řádném termínu, určitě kontaktujte svého věřitele předem. Nečekejte, že když nezaplatíte včas, že se nic nestane. Musíte si uvědomit, že podnikání věřitele je založeno na tom, že mu dlužníci své závazky splácí dle dohodnuté smlouvy. Pokud by byl věřitel příliš benevolentní k dlužníkům, nemohl by podnikat. Nečekejte od něj nějaký lidský soucit. Zkuste si představit, že byste byli na jeho místě.

Zkuste navrhnout včas nějaký způsob řešení.

Nabízí se dvě varianty:

– po určitou dobu nesplácet

Varianta odsunutí splátek na pozdější dobu bývá pro věřitele málo přijatelná. Záleží zejména na délce období, o které budete požadovat odsunutí splátek.

– na určitou dobu snížit výši splátek.

Pokud je nabídka snížení splátek rozumná, bývá pro věřitele v mnoha případech akceptovatelná a je ochoten přistoupit na sestavení nového splátkového kalendáře.

 

Odhoďte veškerý stud stranou a jednejte. Čím dříve kontaktujete věřitele, tím je šance na úspěch větší. O radu jak věřitele kontaktovat a jak s ním jednat se můžete obrátit na bezplatné poradny nevládních organizací.

Právo chrání věřitele, přestože i pro něj platí určité hranice. Věřitelé pro případ neplnění smluvních povinností dlužníkem chrání svá práva prostřednictvím zajišťovacích institutů, které uvádí ve své smlouvě. Nejčastějším zajišťovacím institutem ve smlouvách o úvěru je smluvní pokuta, zajišťovací převod práva, ručitel, zástava nebo směnka.

Už při podpisu úvěrové smlouvy by si měl dlužník řádně rozmyslet, zda je ochoten riskovat ztrátu střechy nad hlavou, když nebude schopen řádně svůj dluh splácet. Vždy je nutné počítat při podpisu úvěrové smlouvy i s tou nejhorší variantou.

Každá neschopnost splácet půjčku dle smluvně dohodnutých podmínek přináší pro dlužníka další velkou finanční zátěž.